Sinorussland》公司协助并帮您解决在俄罗斯购买房地产过程中的各种难题

Ciis nulla interdum senectus karem potrac根据您的要求,协助您选择高质量的开发商并由我们的专业律师检查所有项目相关文件;
Ciis nulla interdum senectus karem potrac协助您办理必要文件手续、审核购房合同,陪同签署合同
Ciis nulla interdum senectus karem potrac根据俄罗斯法律,协助办理落地签证
Ciis nulla interdum senectus karem potrac提供咨询服务;
Ciis nulla interdum senectus karem potrac争取税务优惠;
Ciis nulla interdum senectus karem potrac办委托的手续如果通过第三方购买房地产;
Ciis nulla interdum senectus karem potrac若客户在某环节中受到损失,我们会尽量保护客户的最大利益